020 3389 7221 [email protected]
Dewiswch dudalen

For SarcoidosisUK Covid-19 advice click here.

Gwybodaeth

Ansawdd, Gwybodaeth Ddibynadwy Am Sarcoidosis

Cefnogaeth

Gall ein Gwasanaethau Cefnogi Eich Helpu Chi!

Ymchwil

Rydym yn Ariannu Ymchwil Sarcoidosis Arwain y Byd

Rhowch

Rydyn ni'n 100% yn ddibynnol ar eich Rhoddion

Fel SarcoidosisUK ar 

Croeso i SarcoidosisUK!

Rwy'n Gadeirydd SarcoidosisUK ac fe gafodd ddiagnosis o sarcoidosis yn 2004. Rwy'n gwybod yn gyntaf sut mor heriol y gall fod â sarcoidosis. Yr her honno yw'r rheswm pam yr ydym i gyd yn gweithio mor galed yn SarcoidosisUK.

Mae gan SarcoidosisKK bedwar prif nod - i'w darparu gwybodaeth o ansawdd, darparu cefnogaeth ystyrlon, i gynyddu ymwybyddiaeth, ac i ymchwil cronfa tuag at wella. Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr top sarcoidosis i ysgrifennu'n fanwl tudalennau gwybodaeth a thaflenni. Mae gennym ni wahanol  cefnogaeth opsiynau fel y gallwch chi ddewis beth sy'n gweithio orau i chi; gallwch siarad â nyrs arbenigol, gallwch gwrdd ag eraill sy'n cael eu heffeithio gan sarcoidosis yn un ohonom grwpiau cefnogi neu sgwrsio bron yn ein fforymau ar-lein. Gwyddom y gall fod yn anodd dod o hyd i feddyg sy'n deall sarcoidosis felly rydym wedi creu rhestr ymgynghorol a argymhellir.

Fodd bynnag, mae prif nod SarcoidosisUK yn darganfod gwellhad. Rydym wedi ariannu a darn sylweddol o ymchwil i ddeall mwy am sarcoidosis bob blwyddyn am y 3 blynedd diwethaf. Byddwn yn bwriadu ariannu mwy o ymchwil eleni, y flwyddyn nesaf, a phob blwyddyn nes ein bod wedi canfod gwellhad ar gyfer sarcoidosis.

Nid oes unrhyw un o'n gwaith yn bosibl heb roddion. Ni dderbyniwn arian gan y llywodraeth ac rydym yn dibynnu 100% ar eich haelioni. Mae unrhyw rodd, mawr neu fach, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'n gallu i helpu eraill ac i ariannu gwellhad. Ystyriwch roi rhodd heddiw!

Yn dymuno'r gorau,

Henry Shelford

Chairperson, SarcoidosisUK

Gwariant Ymchwil hyd yma

Cofrestriadau Cyfeirlyfr Ymgynghorol SarcoidosisUK

Grŵp Cynorthwyol SarcoidosisUK yn 2018

Galwadau Llinell Gymorth Nyrsys SarcoidosisUK

    Cyhoeddiadau

 

Information on Coronavirus

For updated information please visit our coronavirus page.   The emergence of the coronavirus may be particularly worrying for people with sarcoidosis. The symptoms of coronavirus (fever, cough, sore throat and difficulty breathing) can also be symptoms of...

Join Us At the SarcoidosisUK Gloucester Event!

SarcoidosisUK is in partnership to host Gloucester Event! For the first time ever Gloucester Marathon has chosen SarcoidosisUK as their sponsored event. This is amazing for the charity not only due to the addition funds that will be gained through receiving entrance...

SarcoidosisUK has a new Corporate Partner!

SarcoidosisUK is entering a partnership with QX Bathroom Products QX Bathroom Products are a family-run, family-owned business based in Kent importing and distributing bathroom products throughout the UK.   Olivia Andrews from QX Bathooms explained: “Founded by...

If you’d like to change language please click here:

To assist with accessibility you can change contrast and text size here: