Dewiswch dudalen

Cleifion Neurosarcoidosis? Ymunwch â'n Grŵp Cymorth Newydd

Mae SarcoidosisKK yn gwybod bod cleifion sarcoidosis yn aml yn teimlo'n unig iawn gyda'u cyflwr. Mae Neurosarcoidosis (NS) hyd yn oed yn rhy anhygoel ac, heb fawr o gefnogaeth arbenigol ar gael, gall NS adael cleifion yn teimlo'n gyfan gwbl goll ac yn ddryslyd. Mae'r SarcoidosisUK newydd ...