020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
صفحه را انتخاب کنید

حساب ها و خلاصه های پرداخت

حساب ها

شما می توانید نسخه های منتشر شده را پیدا کنید حساب های حسابرسی شده گذشته SarcoidosisUK در وب سایت کمیسیون خیریه.

خلاصه درآمد و هزینه

خلاصه ای که در سالانه هزینه های سالانه به دست آورده اید، برای پیدا کردن نحوه تأمین مالی SarcoidosisUK و نحوه استفاده از این وجوه برای بهبود زندگی افراد مبتلا به سارکوئیدوز، کلیک کنید.

SarcoidosisUK (SILA) Summary of Costs 2016

SarcoidosisUK (SILA) Spending Costs 2015

این را به اشتراک بگذارید