020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
صفحه را انتخاب کنید

دکتر سیمون هارت از دانشکده پزشکی هول-یورک به روز رسانی در مورد تحقیقاتی که تیمش در حال حاضر به عملکرد مولکول های پروتئین در سارکوئیدوز انجام داده است، ارائه کرده است. این تحقیق توسط Grant Research SarcoidosisUK-BLF Sarcoidosis 2015 تأمین شده است. به روز رسانی اینجا را بخوانید اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه و سایر پروژه های تحقیقاتی ما را بیابید اینجا.

این را به اشتراک بگذارید