020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
صفحه را انتخاب کنید

SUPPORT US

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط از SarcoidosisUK:

اهدا کنید

As a small charity we receive no government support and so rely solely on the amazing people to continue to fund research.

پژوهش

SarcoidosisUK پژوهش های جهانی را در زمینه سارکوئیدوز تامین می کند. هدف ما یافتن درمان برای این وضعیت است.

پشتیبانی از SarcoidosisUK

چگونه می توانیم از شما حمایت کنیم؟ اطلاعات بیشتر در مورد خط تلفن پرستار ما، گروه های پشتیبانی و پشتیبانی آنلاین را پیدا کنید.

این را به اشتراک بگذارید