020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
પૃષ્ઠ પસંદ કરો

સાર્કોડોસિસ કન્સલ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર

સર્કોઇડૉસીયુયુકે એ વાતની જાણ કરી છે કે દર્દીઓ માટે જાણવું તે કયારેક કન્સલ્ટન્ટ છે કે તેઓ તેમના સાર્કોઇડિસિસ માટે નિષ્ણાત કાળજી લેતી વખતે રેફરલ માટે પૂછે છે. નીચે સર્કોઇડિસ કન્સલ્ટન્ટ ડિરેક્ટરી એ યુકેમાં જાણીતા નિષ્ણાતોનું વધતું ડેટાબેઝ છે. તે અસરકારક સંભાળ માટે આ અવરોધ દૂર કરવામાં મદદ કરવા માટે દર્દીઓ અને હેલ્થકેર વ્યાવસાયિકો માટે સાધન તરીકે રચાયેલ છે.

Instructions to Use the Directory

Click the blue icons on the map to find details of sarcoidosis consultants in your area. Use the external links in the pop-up boxes to find consultant contact details and more information about referrals. You can use the ‘Search’ function above the map to help narrow down your search.

 

  • 'સરનામું' દ્વારા શોધો: યુકે પોસ્ટકોડ, નગર અથવા શહેરનો ઉપયોગ કરો.
  • 'સલાહકાર નામ / અંગ વગેરે' દ્વારા શોધો: ચોક્કસ કીવર્ડ માટે શોધો. ટીપ: વૈકલ્પિક શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરો, ઉદાહરણ તરીકે 'પલ્મોનરી' અને 'શ્વસન' તેમજ 'ફેફસાં' શોધો. 
  • ત્રિજ્યા: તમારા નજીકના સલાહકારોને શોધવા માટે શોધ ત્રિજ્યા (માઇલ) ગોઠવો. ત્રિજ્યા ફંક્શન ફક્ત ત્યારે જ કાર્ય કરશે જો તમે સરનામું દાખલ કર્યું હોય. ટીપ: સમગ્ર યુકેને શોધવા માટે, 500 માઇલ પસંદ કરો. 
  • ફરીથી સેટ કરો: આ બધા શોધ વિકલ્પોને ફરીથી સેટ કરે છે.
  • ઝૂમ કરો: નકશાને ઝૂમ ઇન અને આઉટ કરવા માટે નકશાના તળિયે જમણે પ્લસ અને બાદબાકી બટનોનો ઉપયોગ કરો.
  • Full screen: Use the square button at the top right of the map to make the map full-screen. The same button then reduces the map back to normal size.
Are the Consultants Sarcoidosis Specialists or Respiratory Specialists?

Most consultants included in the directory specialise in respiratory medicine because about 90% of sarcoidosis cases involve the lungs. Because of the rarity and multi-system nature of sarcoidosis (and the way the UK healthcare system is organised), consultants who specialise only in sarcoidosis and treat multiple types of sarcoidosis are few and far between. Therefore if sarcoidosis seriously affects more than one part of your body you may need referrals to multiple specialists. 

How Does SarcoidosisUK Decide Which Consultants to Include in the Directory?

We have included consultants who have been highly recommended to us by sarcoidosis patients and who we have checked and verified.

If your consultant is not on the list and you think they should be added, we would love to hear from you. Please send their name and hospital an an અમને ઇમેઇલ કરો.

If you are a consultant and would like to be listed, please સંપર્કમાં રહેવા.

Can I Choose My Consultant?

GP surgeries tend to refer to local hospitals and services. However in most cases you have a legal right to choose which NHS hospital or service you go to. So if you want to be referred to somewhere else in the country, for instance to a specialist consultant or sarcoidosis clinic, you just need to ask your GP.

Find out more about NHS Patient Choice here.

How Can I Find a Consultant Outside of the UK?

WASOG (World Association of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders) has a list of sarcoidosis specialists in member countries across the world. Click here to go to the WASOG members list and find a consultant in your country.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો: આ માહિતી તાજેતરમાં સરકોઇડસિસયુકે દ્વારા ચકાસવામાં આવી હતી. જો કે, કોઈપણ વિગતો બદલતી, કોઈ ખોટી માહિતી અથવા પરિણામે થતી કોઈપણ અસુવિધા બદલ અમને જવાબદાર ઠેરવી શકાતું નથી. કૃપા કરીને અમને જણાવો કે જો તમે કોઈ ભૂલ શોધી છે અને અમને અપડેટ કરવા માંગો છો.

આ સ્થાનમાં કોઈ પરિણામો મળ્યાં નથી. મહેરબાની કરીને ફરીથી પ્રયતન કરો.

સંભાળ માટે નિષ્ણાત કેન્દ્રો

સર્કોઇડિસિસ એ સૌથી સામાન્ય ઇન્ટરસ્ટેસ્ટિયલ ફેફસાંની રોગો (આઈએલડી) છે. ઉપરોક્ત ડાયરેક્ટરીમાંના ઘણા સર્કોઇડિસ નિષ્ણાતો તેમના એન.એચ.એસ. ટ્રસ્ટમાં આઇએલડી સેવાઓની અંદર અથવા નજીકથી કાર્ય કરશે. નીચે યુકેમાં ચાવીરૂપ આઇએલડી કેન્દ્રોની સૂચિ છે.

સૂચિ 1 પર આધારિત છે) બીએલએફ ડેટા, 2) એનએચએસ ઇંગ્લેંડ આઇએલડી નિષ્ણાત સેવા નીતિ અને 3) સર્કોઇડૉસયુકે જ્ઞાન અને સંપર્કો. 

આ માહિતી યુકેમાં સર્કોઇડિસિસ કાળજી માટેના ટોચના નિષ્ણાત કેન્દ્રો ક્યાં છે તે માટેની શ્રેષ્ઠ વર્તમાન માહિતી આપવા માટે સમાવવામાં આવી છે. તે છે નથી સત્તાવાર અથવા વ્યાપક સૂચિ અને માત્ર માર્ગદર્શિકા તરીકે ઉપયોગ થવી જોઈએ.

દેશવિસ્તારકેન્દ્ર સ્થાન
ઇંગ્લેંડચેશાયર અને મર્સિસાઇડએન્ટ્રી યુનિવર્સિટી યુનિવર્સિટી એન.એચ.એસ. ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડપૂર્વ મિડલેન્ડ્સયુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ લીસેસ્ટર એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડપૂર્વ મિડલેન્ડ્સનોટિંગહામ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડઈંગ્લેન્ડના પૂર્વપેપવર્થ હોસ્પિટલ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડદક્ષિણ પશ્ચિમરોયલ ડેવોન અને એક્સેટર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડદક્ષિણ પશ્ચિમનોર્થ બ્રિસ્ટોલ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડલંડન યુનિવર્સિટી કોલેજ લંડન હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડલંડન રોયલ બ્રોમ્પટન અને હરેફિલ્ડ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડલંડન ગાય્સ અને સેન્ટ થોમસ 'એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડલંડન ઇમ્પિરિયલ કૉલેજ હેલ્થકેર એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડગ્રેટર માન્ચેસ્ટર, લેન્કેશાયર
અને દક્ષિણ કુમ્બરિઆ
દક્ષિણ માન્ચેસ્ટર એન.એચ.એસ. ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ યુનિવર્સિટી યુનિવર્સિટી
ઇંગ્લેંડથેમ્સ વેલીઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલો એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડવેસેક્સયુનિવર્સિટી હૉસ્પિટલ સાઉથેમ્પ્ટન એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડવેસેક્સપોર્ટ્સમાઉથ હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડયોર્કશાયર અને હમ્બરલીડ્ઝ અધ્યાપન હોસ્પિટલો એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડયોર્કશાયર અને હમ્બરશેફિલ્ડ ટીચિંગ હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડયોર્કશાયર અને હમ્બરહુલ અને ઇસ્ટ યોર્કશાયર હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડઉત્તર ઇંગ્લેંડન્યૂકૅસલ ઓન ટાયન હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડવેસ્ટ મિડલેન્ડ્સયુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ બર્મિંગહામ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડઉત્તર મિડલેન્ડ્સનોર્થ મિડલેન્ડ્સ એનએચએસ ટ્રસ્ટ યુનિવર્સિટી યુનિવર્સિટી
સ્કોટલેન્ડસ્કોટલેન્ડગ્રેટર ગ્લાસગો અને ક્લાઇડ
સ્કોટલેન્ડસ્કોટલેન્ડગ્રૅમ્પિયન
સ્કોટલેન્ડસ્કોટલેન્ડલોથિયન
વેલ્સવેલ્સકાર્ડિફ અને વેલે યુનિવર્સિટી હેલ્થ બોર્ડ
વેલ્સવેલ્સએન્યુરિન બેવન યુનિવર્સિટી હેલ્થ બોર્ડ
વેલ્સવેલ્સએર્બર્ટવે બ્રૉ મોર્ગનવાગ યુનિવર્સિટી હેલ્થ બોર્ડ
વેલ્સવેલ્સબેટ્સી કેડવાલદર યુનિવર્સિટી હેલ્થ બોર્ડ
ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાંઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાંવેસ્ટર્ન ટ્રસ્ટ
ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાંઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાંઉત્તરીય ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડદક્ષિણ પૂર્વબ્રાઇટન અને સસેક્સ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડઈંગ્લેન્ડના પૂર્વપેપવર્થ હોસ્પિટલ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડયોર્કશાયર અને હમ્બરમિડ યોર્કશાયર હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડપૂર્વ મિડલેન્ડ્સનોર્ફોક અને નોર્વિચ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
ઇંગ્લેંડલંડનકિંગઝ કૉલેજ હોસ્પિટલ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો: વિસ્તારો માત્ર સૂચક છે. સ્થાનિક કરારો અને ભાગીદારીના કામકાજને આધારે ઘણા કેન્દ્રો વધારાના આસપાસના વિસ્તારોને આવરી લે છે. ઇન્ટર્સ્ટિશલ ફેફસાં રોગ પર બ્રિટીશ લંગ ફાઉન્ડેશનની રિપોર્ટથી મેળવેલ માહિતી (સારી સંભાળ માટે નકશા: ઇન્ટરસ્ટેસ્ટિક ફેફસાં રોગવાળા લોકો માટે અસરકારક કાળજી માર્ગો, સપ્ટેમ્બર 2017)

આ શેર કરો