020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
पृष्ठ चयन गर्नुहोस्

समर्थन ग्रुप रिसोर्स

तल केहि संसाधन हुन् जुन अध्यक्ष र समितिले प्रभावकारी समर्थन समूह चलाउन मद्दत गर्दछ। यी कागजातहरू अनलाइन हेर्न वा डाउनलोड र मुद्रण गर्न सकिन्छ।

The SarcoidosisUK Support Groups ‘How To’ Guide is
essential reading before starting a SarcoidosisUK Support Group:

Essential resources

General resources

Meeting resources

SarcoidosisUK समर्थन समूहहरू - बैठक जानकारी पेश गर्नुहोस्

के यो बैठक सफल भयो?

यो साझा गर्नुहोस्