020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
Velg side

SARCOIDOSIS OG HJERTET

The heart can be affected by sarcoidosis in two ways. Firstly, sarcoidosis can occur in the heart muscle itself (cardiac sarcoidosis). Secondly, the heart may be indirectly affected as a result of sarcoidosis in the lungs (pulmonary hypertension). Both conditions can have serious consequences.

Informasjonen på denne siden er utarbeidet ved hjelp av sarkoidospesialister Dr. L. Williams & Dr. S. Agarwal, Konsulent kardiologer, Dr. K. TweedKonsulent Radiolog og Dr. M. Thillai, Konsulentbrystlege (alle hjertesykdoser, Royal Papworth Hospital) med ytterligere kommentarer fra Dr. M. WickremasingheKonsulent Åndedrettslege og Dr. A. Varnava, Konsulentkardiolog (begge Imperial College Healthcare NHS Trust).

Sarcoidose og hjertet

The heart can be affected by sarcoidosis in two ways. Firstly, sarcoidosis can occur in the heart muscle itself (cardiac sarcoidosis). Secondly, the heart may be indirectly affected as a result of sarcoidosis in the lungs (pulmonary hypertension). Both conditions can have serious consequences.

Kardial Sarcoidose

Cardiac sarcoidosis occurs when the heart muscle itself is affected. The accumulation of immune cells causes clumps of tissue called granulomas. These can occur in the heart in different places:

• left or right ventricles and interventricular septum (wall in-between the ventricles)
• papillary muscles (connected to the heart valves)
• pericardium (thin sac lining the heart)
• cardiac conduction system (muscles regulating the heart beat)
• and less often the left or right atrium (upper chamber)

Cardiac sarcoidosis occurs in up to a third of all sarcoidosis patients, but only causes specific symptoms in around 5% of cases.

symptomer:

Symptoms of cardiac sarcoidosis include:

 • irregular heartbeat (pounding or fluttering sensation, or a ‘skipping of beats’)
 • dizziness and/or fainting spells
 • shortness of breath
 • brystsmerter
 • swelling of the legs (in later stages)

Pulmonal hypertensjon

Pulmonary sarcoidosis (sarcoidosis of the lungs) can also indirectly affect heart function. Abnormalities of the lungs, and of the blood vessels between the lungs and the heart, can cause an increase in the pressure within the blood vessels in the lungs (pulmonary hypertension). This pressure can then overload the right ventricle. This can occur in up to 15% of all patients with sarcoidosis.

Teknikker for å forstå tilstanden din

De fleste nylig diagnostiserte sarcoidose pasienter vil ha EKG, holter monitor og ekkokardiogram. Mistenkte hjertesykdosepasienter kan fortsette å ha ytterligere diagnostiske tester. De fleste av disse er beskrevet nedenfor.

EKG (elektrokardiogram):  Dette gir informasjon om hjertets elektriske ledningssystem, samt hjertefrekvens og hjerterytme. 

Echocardiogram (Echo):  Dette bruker ultralydbølger til å lage bilder som viser pumpefunksjonen til de muskulære hjertekamrene og funksjonen til hjerteventilene. Det tillater også måling av blodtrykket i hjertekarene (for å lete etter lungehypertensjon).

Magnetic Resonance Imaging (MRI):  This scan can identify involvement of sarcoidosis in the heart. Usually you will be injected with a special dye to show any changes to the soft tissue in the heart muscle. MRI images also provide information about heart function.

Nuclear Scans: Thallium scans and PET scans create images that can identify any active inflammation within the heart muscle and can help to guide treatments. For the cardiac PET scan it is important that a strict diet is kept to in the days before the scan (this will be explained to you beforehand).

Holter monitor:  A holter monitor is a small, portable ECG device that takes a continuous recording of your heart rhythm over a longer period of time (usually 24 hours but sometimes longer). It is particularly useful to identify any evidence of problems in the conduction system of the heart (e.g. very fast or slow heart beats or any abnormal rhythms).

Klinisk elektrofysiologi studier:  Et kateter brukes til å kartlegge hjertets ledningssystem. Dette kan avdekke unormaliteter som kan predisponere unormalt lave hjertefrekvenser, samt eventuelle unormalt raske eller farlige hjerterytmer som kan oppstå fra områder med betennelse eller arrdannelse.

Right Heart Catheterisation:  Denne testen bruker en probe for å måle trykket i hjertet og i de nærliggende blodårene for å bestemme involvering av lungehypertensjon.

Biopsy of the Heart: This is rare and only used when there is a specific reason to do so. Patients who have had a lung biopsy will usually not need a heart biopsy or any further biopsies.

Blood Samples: The following may be tested:

 • angiotensin converting enzyme (ACE)
 • brain natriuretic peptide (BNP)
 • troponin

Treatment: Cardiac Sarcoidosis and Pulmonary Hypertension

Your doctor may prescribe medication to suppress the sarcoidosis:

• Corticosteroids (usually prednisolone tablets) may be used for a number of years. Some patients may require low doses longer term, in combination with other forms of immunosuppression. In severe cases intravenous steroids may be used first before switching to tablets.
• Other medicines that suppress the immune system, for example: methotrexate, mycophenolate or azathioprine.

Disse stoffene undertrykker betennelsen, men medisinerer ikke selve hjertet.

Treatment: Cardiac Sarcoidosis

Tidlig diagnose og behandling med medisinering er viktig for en gunstig prognose.

You may be prescribed the following to help regulate heart rhythm or to treat any heart failure:

• specific heart medications (tablets)
• implant a pacemaker or defibrillator (ICD)

Hjertetransplantasjon kan vurderes. Dette er veldig sjelden.

Treatment: Pulmonary Hypertension

Medisiner kan redusere symptomene og forbedre trykket i blodårene.

Du kan bli foreskrevet:

 • diuretika,
 • endotelin-antagonister,
 • prostacykliner.

Lungtransplantasjon kan vurderes. Dette er veldig sjelden.

Page last updated: July 2019. Next review: July 2021.

Beslektet innhold fra SarcoidosisUK:

Sarcoidose og tretthet

Opplever du tretthet? Finn symptomer, behandling og mer informasjon om sarkoidose og tretthet.

Konsulentkatalog

Ønsker du å finne en konsulent? Bruk vår katalog for å finne en sarkoidospesialist eller klinikk i nærheten av deg.

SarcoidosisUK Support

Hvordan kan vi støtte deg? Finn mer informasjon om vår sykepleierhjelpe, støttegrupper og online-støtte.

Dele denne