020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
ਪੇਜ਼ ਚੁਣੋ

ਸਰਕੋਡੋਸਿਸਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2015

2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕੋਡਿਸੋਸਿਜ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਣੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 100,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕੋਡਿਸਸਯੂਕੇ ਨੇ 2-ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕੋਕਿਓਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਂਟੂਅਲ ਅਸਥਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਨੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ). ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕੋਇਡੋਸਿਸ ਵਿਚ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਥਾਨ

ਕੈਸਲ ਹਿੱਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਲ ਯਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ

ਖੋਜਕਰਤਾ

ਹੌਲ ਯਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੈਸਰਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਡਾ ਸਾਇਮਨ ਹਾਰਟ

ਲਾਗਤ

£116,000

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਨ

2016 – 2018

ਇਕ ਮੋਨੋਸਾਈਟ ਗੋਰੇ ਰੱਤ ਸੈੱਲ ਡਾ. ਹਾਰਟ ਦਾ ਖੋਜ ਸਰਕੋਈਸੋਸਿਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਨੋਸਾਈਟ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

"ਅਸੀਂ ਸੋਰਕੋਇਡਸਿਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪਲਮਨਰੀ ਸਾਰਕੋਇਡਸਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ [ਸਾਲ 1] ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 1) ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਇਓਮਰਕਰ ਸਥਿਰ ਹਨ; ਅਤੇ 2) ਕਿ ਕੀ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਇਓਮਰਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਰਮਾਈ, ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. "

ਡਾ ਸਾਇਮਨ ਹਾਰਟ

Senior Lecturer in Respiratory Medicine , Hull York Medical School

"ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਕੀ ਸਰਕੋਇਸਸਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਸਰਕੋਈਸੋਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਨਿਕਲ ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. "

ਡਾ ਸਾਇਮਨ ਹਾਰਟ

Senior Lecturer in Respiratory Medicine , Hull York Medical School

SarcoidosisUK ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ:

ਸਰਕੋਡੋਸਿਸ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਛਣਾਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰਕੋਇਡਸਿਸ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕੋਜ਼ੋਸਿਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਸਰਕੋਡੋਸਿਸ ਯੂਕੇ ਸਪੋਰਟ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਨਰਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ.

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ