Bir Sayfa Seçin

Kardiyak Sarkoidoz Hasta mı? Yeni Destek Grubumuza Katılın

Sarkoidoz: Sarkoidoz hastalarının nadir görülen durumları ile kendilerini çok sık izole ettiklerini bilirler. Kardiyak sarkoidoz (CS) daha nadirdir ve hastaları tamamen kaybolmuş ve kafası karışmış hissedebilir. Yeni SarcoidosisUK Kardiyak Sarkoidoz Facebook Grubunun amacı ...