020 3389 7221 info@sarcoidosisuk.org
Chọn trang

Bác sĩ Simon Hart từ Trường Y khoa Hull-York đã cung cấp một bản cập nhật về nghiên cứu mà nhóm của ông hiện đang thực hiện về chức năng của các phân tử protein trong bệnh sarcoidosis. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Tài trợ nghiên cứu SarcoidosisUK-BLF Sarcoidosis 2015. Đọc bản cập nhật ở đây. Tìm hiểu thêm về dự án này và các dự án nghiên cứu khác của chúng tôi đây.

Chia sẻ cái này